Per a cadenes sense traduir, el primer suggeriment s'exportarà com a traducció difusa. Tots els altres suggeriments s'exportaran com a comentaris.
Els arxius detallats són ideals per a l'edició a l'escriptori, els arxius compactes són millors per a descarregar.